Ing. Katarína Krupová

Používateľský profil
Ing. Katarína Krupová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra krajinného inžinierstva
Adresa:
Hospodárska 7,
949 76, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Látkové zaťaženie v čiastkovom povodí horného Hrona

Ekológia a environmentalistika
2012
100%
Hodnotenie príspevku