Mgr. Michaela Mikulová

Používateľský profil
Mgr. Michaela Mikulová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB
Adresa:
Mickiewiczova 13,
813 69, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Jednonukleotidové polymorfizmy v géne SLCO1B1

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2013
100%
Hodnotenie príspevku

Výskyt polymorfizmov A388G a C463A v géne SLCO1B1 u pacientov s diabetes mellitus

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
93%
Hodnotenie príspevku

Geneticky podmienené príčiny vzniku hyperbilirubinémie

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2011
-
Hodnotenie príspevku