Ing. Anna Gogoláková PhD.

Používateľský profil
Ing. Anna Gogoláková PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra botaniky a genetiky FPV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Adresa:
Nábrežie mládeže 91,
949 74, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

40%
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku