Ing. Karel Frimmel

Používateľský profil
Ing. Karel Frimmel

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
81000, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku
77%
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku