Ing. Mária Fischerová

Používateľský profil
Ing. Mária Fischerová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
ULBGaKG LFUK a UNB
Adresa:
Mickiewiczova 13,
813 69, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Molekulárna diagnostika alkaptonúrie

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2012
94%
Hodnotenie príspevku

Syndróm mevalónovej acidúrie a hyperimunoglobulinémie D

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2011
-
Hodnotenie príspevku