Katarína Dubíková

Používateľský profil
Katarína Dubíková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Šoltésovej 4-6,
04001, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Výskyt a rýchla detekcia genotypov Fomes fomentarius pomocou ITS-RFLP analýzy

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2011
100%
Hodnotenie príspevku