RNDr. Andrea Antošová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Andrea Antošová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Watsonova 47,
04001, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Magnetické nanočastice funkcionalizované albumínom depolymerizujú lyzozýmové amyloidné fibrily

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2010
-
Hodnotenie príspevku