Ing. Slavomíra Domčeková

Používateľský profil
Ing. Slavomíra Domčeková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD
Adresa:
I. Krasku 491/30,
02001, Púchov
Slovensko
Záujmy:

Príspevky