Ing Zuzana Harmatová

Používateľský profil
Ing Zuzana Harmatová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Vyševcová 359,
02801, Trstená
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

90%
Hodnotenie príspevku