Mgr. Zuzana Bačová PhD.

Používateľský profil
Mgr. Zuzana Bačová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Adresa:
Vlárska 6,
833 06, Bratislava
Slovensko
Záujmy: