Ing. Milan Terneni

Používateľský profil
Ing. Milan Terneni

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Ba
Adresa:
Radlinského 9,
81237, Bratislava
Slovensko
Záujmy: