Ing. Zuzana Ciesarová CSc.

Používateľský profil
Ing. Zuzana Ciesarová CSc.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
VˇUP Výskumný ústav potravinársky
Adresa:
Priemyselná 4,
824 75, Bratislava
Slovensko
Záujmy: