Ing. Jan Tkac DrSc.

Používateľský profil
Ing. Jan Tkac DrSc.

Typ účastníka:
Moderátor

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Chemický ústav SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 38, BRATISLAVA
Slovensko
Záujmy: