Bc. Alexandra Reichová

Používateľský profil
Bc. Alexandra Reichová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
FCHPT STU
Adresa:
Radlinského 9,
812 37, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Vzťahy medzi neuronálnymi bunkami - úloha oxytocínu

Otvorená sekcia pre študentov
2015
100%
Hodnotenie príspevku