Ing. Katarína Ženišová PhD.

Používateľský profil
Ing. Katarína Ženišová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, pracovisko Výskumný ústav potravinársky
Adresa:
Priemyselná 4,
824 75, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

90%
Hodnotenie príspevku