MUDr. Róbert Vojtko PhD.

Používateľský profil
MUDr. Róbert Vojtko PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, LF UK
Adresa:
Sasinkova 4,
811 08, Bratislava
Slovensko
Záujmy: