Jana Sabolová

Používateľský profil
Jana Sabolová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
LF UPJŠ Košice
Adresa:
Trieda SNP 1,
040 11, Košice
Slovensko
Záujmy: