Dávid Keresztényi

Používateľský profil
Dávid Keresztényi

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Adresa:
Špitálska 24,
81372, Bratislava
Slovensko
Záujmy: