Mária Krajčírová

Používateľský profil
Mária Krajčírová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
STU Bratislsva
Adresa:
Radlinskeho 9,
81243, Bratislava
Slovensko
Záujmy: