Bc. Diana Benčíková

Používateľský profil
Bc. Diana Benčíková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Adresa:
Mlynská dolina,
842 48, Bratislava
Slovensko
Záujmy: