MVDr. Anna Reitznerová

Používateľský profil
MVDr. Anna Reitznerová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra hygieny a technológie potravín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa:
Komenského 73,
041 81, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Priebeh oxidačných procesov lipidov v mäsovom výrobku

Biotechnológie a potravinárske technológie
2017
98%
Hodnotenie príspevku