Bc. Jana Hovancová

Používateľský profil
Bc. Jana Hovancová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Adresa:
Moyzesova 11,
040 01, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku