Ing. Helena Galádová

Používateľský profil
Ing. Helena Galádová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav biochémie a mikrobiológie
Adresa:
Radlinského 9,
81237, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Detekcia tioglykozidáz vo vláknitých hubách z rodu Trichoderma

Biotechnológie a potravinárske technológie
2018
98%
Hodnotenie príspevku