RNDr. Veronika Benetinová PhD.

Používateľský profil
RNDr. Veronika Benetinová PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa:
Trieda SNP 1,
04066, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Význam diagnostiky tymického stromálneho lipoproteínu u pacientov s jednotnou chorobou dýchacích ciest

Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne
2021
100%
Hodnotenie príspevku

Index telesnej hmotnosti ako kofaktor rozvoja jednotnej choroby dýchacích ciest

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika (klinické štúdie)
2017
100%
Hodnotenie príspevku