Bc. Katarína Fabišíková

Používateľský profil
Bc. Katarína Fabišíková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Kavyľová 16,
84110, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku