Bc. Monika Majerčíková

Používateľský profil
Bc. Monika Majerčíková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
84541, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky