Miloš Sís

Používateľský profil
Miloš Sís

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská Zdravotnícka Univerzita
Adresa:
Limbová 12,
831 01, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky