RNDr. Žofia Nižnanská PhD.

Používateľský profil
RNDr. Žofia Nižnanská PhD.

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav súdneho lekárstva
Adresa:
Sasinkova 4,
81108, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Abstrakty

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku