RNDr. PATRIK NUNHART

Používateľský profil
RNDr. PATRIK NUNHART

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Konečná 3,
07101, MICHALOVCE
Slovensko

Príspevky

Spektrálne štúdie 2,9-bisubstituovaných akridínových derivátov ako potenciálnych protinádorových liečiv

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2018
-
Hodnotenie príspevku

3,6,9-trisubstituované akridínové deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2017
100%
Hodnotenie príspevku