Mgr Eva Rollerova PhD

Používateľský profil
Mgr Eva Rollerova PhD

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Adresa:
Limbova 14,
833 03, Bratislava
Slovensko
Záujmy: