Tereza Golias

Používateľský profil
Tereza Golias

Typ účastníka:
Moderátor

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Biomedicinske centrum SAV, Virologicky ustav
Adresa:
Dubravska cesta 9,
84505, Bratislava
Slovensko