Tereza Goliaš

Používateľský profil
Tereza Goliaš

Typ účastníka:
Moderátor

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Biomedical Research Center, SAS
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
84505, Bratislava
Slovensko
Záujmy: