Mgr. Veronika Oravczová

Používateľský profil
Mgr. Veronika Oravczová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Adresa:
Mlynská dolina,
84248, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku

Využitie aptamérov na detekciu baktérií

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2020
100%
Hodnotenie príspevku