Ľudmila Valigurská

Používateľský profil
Ľudmila Valigurská

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
Adresa:
Mlynská dolina,
842 48, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku