Bc. Jana Bocková

Používateľský profil
Bc. Jana Bocková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Bruselská 8,
04013, Košice
Slovensko
Záujmy: