Petra Pazderová

Používateľský profil
Petra Pazderová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Legionárska 12,
901 01, Malacky
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Sex differences and dynamic changes of oxidative stress markers in stroke patients

Biofyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2017
100%
Hodnotenie príspevku
100%
Hodnotenie príspevku