Adriana Podolcová

Používateľský profil
Adriana Podolcová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Ústav farmaceutickej chémie, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa:
Komenského 73,
04181, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Syntéza a protinádorová aktivita hybridných chalkónov indolu a 2-fluórfenylu

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia
2020
100%
Hodnotenie príspevku