Mgr. Marta Kollárová

Používateľský profil
Mgr. Marta Kollárová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Adresa:
Sasinkova 2,
81372, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

97%
Hodnotenie príspevku

Môže byť MMP-9 potenciálnym biomarkerom závažnosti symptomatológie detí s autizmom?

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2020
98%
Hodnotenie príspevku