Mgr. Martina Horváthová PhD.

Používateľský profil
Mgr. Martina Horváthová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Adresa:
Sasinkova 2,
811 08, Bratislava
Slovensko
Záujmy: