Ing. Beáta Hubková PhD.

Používateľský profil
Ing. Beáta Hubková PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Adresa:
Tr. SNP 1,
04011, Košice
Slovensko
Záujmy: