Mgr. Cyril Siman

Používateľský profil
Mgr. Cyril Siman

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
84104, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

93%
Hodnotenie príspevku