Ing. Štefánia Hrončeková

Používateľský profil
Ing. Štefánia Hrončeková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 38, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Detekcia potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty – sarkozínu pomocou enzýmového nanobiosenzora

Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne
2021
99%
Hodnotenie príspevku

Konštrukcia nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty - sarkozínu

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2020
100%
Hodnotenie príspevku

Príprava nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu sarkozínu - potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2019
100%
Hodnotenie príspevku