RNDr. Veronika Kubová

Používateľský profil
RNDr. Veronika Kubová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
UKF
Adresa:
Tr. A. Hlinku 1,
949 01, Nitra
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Vplyv arzénu na rast a vybrané fyziologické charakteristiky ovsa siateho (Avena sativa cv. Václav)

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2020
100%
Hodnotenie príspevku

Faktory ovplyvňujúce obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2019
55%
Hodnotenie príspevku