Mgr. Daniela Džubinská

Používateľský profil
Mgr. Daniela Džubinská

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Adresa:
Mlynská dolina F1,
842 48, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Excitačno-emisné matice exozómov izolovaných z moču a krvi

Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
2021
100%
Hodnotenie príspevku

Izolácia exozómov z moču a krvi pacientov s rakovinou močového mechúra

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2020
100%
Hodnotenie príspevku

Zmeny v spektrálnych charakteristikách moču pacientov s rakovinou močového mechúra

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2019
78%
Hodnotenie príspevku