Zuzana Filčáková

Používateľský profil
Zuzana Filčáková

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adresa:
Komenského 73,
04181, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky