Bc. Zuzana Okruhlicová

Používateľský profil
Bc. Zuzana Okruhlicová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Adresa:
Ilkovičova 6,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy: