Oliver Ternavský

Používateľský profil
Oliver Ternavský

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
UPJŠ lekárska fakulta
Adresa:
Trieda snp 104011,
040 22, Košice
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Objasnenie účinku SIRT-1 v patogenéze MMP-9 v slinách pacientov s parodontálnym ochorením

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2019
70%
Hodnotenie príspevku