Bc. Veronika Kováčová

Používateľský profil
Bc. Veronika Kováčová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prešovská univerzita v Prešove
Adresa:
Ul. 17. novembra č. 15,
080 01, Prešov
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Biochemický profil vybraných markerov ischemickej choroby srdca

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2019
96%
Hodnotenie príspevku