Ing. Noémi Molnárová

Používateľský profil
Ing. Noémi Molnárová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Danielova 621,
94639, Iža
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp.

Biotechnológie a potravinárske technológie
2019
92%
Hodnotenie príspevku