Bc Dominika Tenkelová

Používateľský profil
Bc Dominika Tenkelová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Adresa:
Ilkovičova 6,
84104, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

Expresia rekombinantnej alkoholdehydrogenázy z Rhodococcus ruber

Biotechnológie a potravinárske technológie
2019
50%
Hodnotenie príspevku