Mgr. Jana Plavá

Používateľský profil
Mgr. Jana Plavá

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 05, Bratislava
Slovensko
Záujmy:

Príspevky

95%
Hodnotenie príspevku